Quy chế tiền lương

Tổng lượt tải: 1.119

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực chi trả lương cho CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ:Quy chế tiền lương, quyết định tăng lương, giấy đề nghị tăng lương, danh sách tăng lương định kỳ, danh sách chưa được tăng lương, bảng lương, hệ số lương.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế tiền lương 334
Giấy đề nghị tăng lương 321
Quyết định tăng lương 107
Danh sách tăng lương định kỳ 47
Dánh sách nhân viên chưa được tăng lương 85
Thang bảng lương 225
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!