Quy chế tiền lương

Tổng lượt tải: 1.130

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực chi trả lương cho CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ:Quy chế tiền lương, quyết định tăng lương, giấy đề nghị tăng lương, danh sách tăng lương định kỳ, danh sách chưa được tăng lương, bảng lương, hệ số lương.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế tiền lương 335
Giấy đề nghị tăng lương 323
Quyết định tăng lương 109
Danh sách tăng lương định kỳ 49
Dánh sách nhân viên chưa được tăng lương 87
Thang bảng lương 227
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!