Quy chế tăng ca làm thêm giờ

Tổng lượt tải: 219

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy chế tăng ca làm thêm giờ của cán bộ công nhân viên như: Quy định quản lý giờ công lao động, bảng xác nhận thời gian làm việc, mẫu chấm tăng ca, bảng làm thêm giờ, giấy đề nghị tăng ca, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế quản lý giờ công lao động 46
Bảng xác nhận thời gian lao động 43
Mẫu chấm tăng ca 43
Bảng chấm công 44
Giấy đề nghị tăng ca 43
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!