Quy chế kỷ luật

Tổng lượt tải: 621

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện kỷ luật CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy chế kỷ luật, quyết định kỷ luật, bản tự kiểm điểm, biên bản vi phạm, biên bản họp xem xét kỷ luật, sổ theo dõi kỷ luật, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế kỷ luật 255
Quyết định kỷ luật 86
Bản tự kiểm điểm cá nhân 98
Biên bản vi phạm 110
Sổ theo dõi kỷ luật 72
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!