Quy chế khen thưởng

Tổng lượt tải: 420

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện khen thưởng CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy chế khen thưởng, quyết định khen thưởng, sổ theo dõi khen thưởng, phiếu đề nghị khen thưởng, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế khen thưởng 146
Quyết định khen thưởng 85
Sổ theo dõi khen thưởng 77
Phiếu đề nghị khen thưởng 112
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!