Quy chế khen thưởng

Tổng lượt tải: 437

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện khen thưởng CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy chế khen thưởng, quyết định khen thưởng, sổ theo dõi khen thưởng, phiếu đề nghị khen thưởng, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế khen thưởng 151
Quyết định khen thưởng 89
Sổ theo dõi khen thưởng 81
Phiếu đề nghị khen thưởng 116
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!