Quy chế đánh giá nhân viên

Tổng lượt tải: 5.933

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn đánh giá CBCNV trong doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu quản lý mà có cách xây dựng hệ thống đánh giá công việc của CBCNV khác nhau.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế đánh giá 306
Biểu mẫu đánh giá 294
Theo dõi thực hiện công việc 296
Đánh giá lãnh đạo, trưởng đơn vị 228
Quy trình đánh giá công việc nhân viên 227
Lưu đồ quy trình đánh giá công việc 225
Bảng tổng hợp đánh giá công việc 225
Giấy đề nghị cộng điểm 224
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy 223
Bảng tổng hợp vi phạp nội quy, quy chế 224
Biển bản đánh giá công việc 225
Bảng tổng hợp đánh giá chi tiêu 224
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 227
Hướng dẫn đánh giá nhân viên 147
Quy định đánh giá nhân viên 168
Các tiêu chi đánh giá nhân viên 251
Nguyên tắc đánh giá nhân viên 172
Mẫu đánh giá hoàn thành công việc các chức danh 272
Mục tiêu đánh giá hàng năm 214
Mẫu quản lý đánh giá nhân viên 248
Mẫu tự đánh giá của nhân viên 248
Mẫu đánh giá nhân viên theo tuần 249
Mẫu đánh giá nhân viên theo tháng 249
Mẫu đánh giá nhân viên theo năm 249
Mẫu biểu đánh giá nhân sự 318
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!