Quy chế đánh giá nhân viên

Tổng lượt tải: 5.879

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn đánh giá CBCNV trong doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu quản lý mà có cách xây dựng hệ thống đánh giá công việc của CBCNV khác nhau.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế đánh giá 304
Biểu mẫu đánh giá 292
Theo dõi thực hiện công việc 294
Đánh giá lãnh đạo, trưởng đơn vị 226
Quy trình đánh giá công việc nhân viên 225
Lưu đồ quy trình đánh giá công việc 223
Bảng tổng hợp đánh giá công việc 223
Giấy đề nghị cộng điểm 222
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy 221
Bảng tổng hợp vi phạp nội quy, quy chế 222
Biển bản đánh giá công việc 223
Bảng tổng hợp đánh giá chi tiêu 222
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 225
Hướng dẫn đánh giá nhân viên 145
Quy định đánh giá nhân viên 166
Các tiêu chi đánh giá nhân viên 248
Nguyên tắc đánh giá nhân viên 169
Mẫu đánh giá hoàn thành công việc các chức danh 270
Mục tiêu đánh giá hàng năm 212
Mẫu quản lý đánh giá nhân viên 245
Mẫu tự đánh giá của nhân viên 245
Mẫu đánh giá nhân viên theo tuần 247
Mẫu đánh giá nhân viên theo tháng 247
Mẫu đánh giá nhân viên theo năm 247
Mẫu biểu đánh giá nhân sự 316
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!