Quy chế đánh giá nhân viên

Tổng lượt tải: 6.034

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn đánh giá CBCNV trong doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu quản lý mà có cách xây dựng hệ thống đánh giá công việc của CBCNV khác nhau.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế đánh giá 312
Biểu mẫu đánh giá 300
Theo dõi thực hiện công việc 300
Đánh giá lãnh đạo, trưởng đơn vị 232
Quy trình đánh giá công việc nhân viên 232
Lưu đồ quy trình đánh giá công việc 229
Bảng tổng hợp đánh giá công việc 229
Giấy đề nghị cộng điểm 228
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy 227
Bảng tổng hợp vi phạp nội quy, quy chế 228
Biển bản đánh giá công việc 229
Bảng tổng hợp đánh giá chi tiêu 228
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 231
Hướng dẫn đánh giá nhân viên 150
Quy định đánh giá nhân viên 171
Các tiêu chi đánh giá nhân viên 255
Nguyên tắc đánh giá nhân viên 176
Mẫu đánh giá hoàn thành công việc các chức danh 277
Mục tiêu đánh giá hàng năm 218
Mẫu quản lý đánh giá nhân viên 251
Mẫu tự đánh giá của nhân viên 251
Mẫu đánh giá nhân viên theo tuần 253
Mẫu đánh giá nhân viên theo tháng 253
Mẫu đánh giá nhân viên theo năm 252
Mẫu biểu đánh giá nhân sự 322
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!