Quy chế bổ nhiệm cán bộ

Tổng lượt tải: 662

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn bổ nhiệm cán bộ trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ:Quy chế bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm, phiếu đánh giá tín nhiệm, bảng tự nhận xét của cán bộ, phiếu đánh giá cán bộ, phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ.

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế bổ nhiệm 183
Quyết định bổ nhiệm 147
Phiếu đánh giá tín nhiệm 107
Bảng tự nhận xét cán bộ 67
Phiếu đánh giá cán bộ 90
Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ 68
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!