Quy chế bổ nhiệm cán bộ

Tổng lượt tải: 656

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn bổ nhiệm cán bộ trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ:Quy chế bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm, phiếu đánh giá tín nhiệm, bảng tự nhận xét của cán bộ, phiếu đánh giá cán bộ, phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ.

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế bổ nhiệm 182
Quyết định bổ nhiệm 146
Phiếu đánh giá tín nhiệm 106
Bảng tự nhận xét cán bộ 66
Phiếu đánh giá cán bộ 89
Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ 67
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!