Quy chế bàn giao

Tổng lượt tải: 201

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện việc bàn giao công việc, công cụ dụng cụ trong công ty.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế bàn giao của cán bộ công nhân viên 69
Biên bản bàn giao của nhân viên 66
Biên bản bàn giao của Trưởng đơn vị 66
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!