Quy chế bàn giao

Tổng lượt tải: 194

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện việc bàn giao công việc, công cụ dụng cụ trong công ty.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế bàn giao của cán bộ công nhân viên 66
Biên bản bàn giao của nhân viên 64
Biên bản bàn giao của Trưởng đơn vị 64
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!