Phòng xuất nhập khẩu

Tổng lượt tải: 330

Bộ tài liệu gồm có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng xuất nhập khẩu

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trường phòng xuất nhập khẩu 66
Mô tả công việc nhân viên nhập hóa chất 66
Mô tả công việc nhân viên nhập nguyên liệu 66
Mô tả công việc nhân viên nhập thiết bị phụ tùng 66
Mô tả công việc nhân viên văn thư tổng hợp 66
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!