Phát triển năng lực lãnh đạo

Tổng lượt tải: 266

Phát triển năng lực lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EdupPow mua từ wesite: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Lãnh đạo thời 4.0 19
Nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời đại mới 19
Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp 19
Nhận diện và phát triển các năng lực quản lý 19
Bốn bước để phát triển năng lực lãnh đạo 19
Con đường phát triển năng lực lãnh đạo 19
Bài toán phát triển năng lực lãnh đạo cho giám đốc 19
Khung năng lực của vị trí cán bộ quán lý cấp trung 19
Xu hướng nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo 19
Làm thế nào để phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý 19
Lộ trình phát triển năng lực cho nhà quản lý 19
3 năng lực lãnh đạo và quản lý thiết yếu trong kỷ nguyên số 19
10 yếu tố làm nên một nhà lãnh đạo giá trị 19
4 năng lực cần có để lãnh đạo trong thời buổi biến động khôn lường 19
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!