Phát triển năng lực lãnh đạo

Tổng lượt tải: 295

Phát triển năng lực lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EdupPow mua từ wesite: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Lãnh đạo thời 4.0 21
Nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời đại mới 21
Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp 21
Nhận diện và phát triển các năng lực quản lý 21
Bốn bước để phát triển năng lực lãnh đạo 22
Con đường phát triển năng lực lãnh đạo 21
Bài toán phát triển năng lực lãnh đạo cho giám đốc 21
Khung năng lực của vị trí cán bộ quán lý cấp trung 21
Xu hướng nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo 21
Làm thế nào để phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý 21
Lộ trình phát triển năng lực cho nhà quản lý 21
3 năng lực lãnh đạo và quản lý thiết yếu trong kỷ nguyên số 21
10 yếu tố làm nên một nhà lãnh đạo giá trị 21
4 năng lực cần có để lãnh đạo trong thời buổi biến động khôn lường 21
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!