Nội quy lao động

Tổng lượt tải: 633

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản như: Nội quy lao động, Thảo ước lao động tập thể. Các văn bản này khi soạn thảo không được trái với các quy định của Bộ luật Lao động, QHLĐ là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa NLĐ và NSDLĐ. Quan hệ lao động do nhiều chủ thể tương tác với nhau, gồm: NLĐ và tổ chức đại diện của NLĐ, NSDLĐ và tổ chức đại diện của NSDLĐ, cơ quan nhà nước.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nội quy lao động 201
Thảo ước lao động tập thể 15
Nội quy lao động của một công ty thương mại 105
Nội quy lao động của một công ty sản xuất 312
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!