Nội quy lao động

Tổng lượt tải: 391

Bộ tài liệu gồm các văn bản quy định nội quy lao động của công ty, nhà hàng, nhà ăn, xưởng sản xuất, tòa nhà, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nội quy công ty 1 73
Nội quy công ty 2 70
Nội quy công ty 3 68
Nội quy cữa hàng 27
Nội quy lao động 2 29
Nội quy nhà ăn công ty 45
Nội quy nhà xưởng 33
Nội quy tòa nhà 24
Thảo ước lao động 22
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!