Nội quy lao động

Tổng lượt tải: 364

Bộ tài liệu gồm các văn bản quy định nội quy lao động của công ty, nhà hàng, nhà ăn, xưởng sản xuất, tòa nhà, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nội quy công ty 1 68
Nội quy công ty 2 67
Nội quy công ty 3 65
Nội quy cữa hàng 25
Nội quy lao động 2 26
Nội quy nhà ăn công ty 43
Nội quy nhà xưởng 29
Nội quy tòa nhà 22
Thảo ước lao động 19
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!