Nguyên tắc lãnh đạo

Tổng lượt tải: 132

Nguyên tắc lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nghệ thuật lãnh đạo 12
21 nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo 12
Nguyên tắc vàng trong huấn luyện nhân viên 12
Nguyên tắc vàng của nghệ thuật làm lãnh đạo 12
Nghệ thuật lãnh đạo kinh điển 12
Lãnh đạo giỏi là phải biết nghệ thuật thu phục nhân tài 12
Nghệ thuật lãnh đạo hiện đại 12
Mười sai lầm tệ hại của các lãnh đạo mới 12
Nghệ thuật ủy quyền 12
4 nguyên tắc vàng cho nhà lãnh đạo 12
13 nguyên tắc cơ bản dành cho nhà lãnh đạo 12
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!