Mô tả công việc phòng IT

Tổng lượt tải: 305

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng IT trong doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trưởng phòng IT 77
Mô tả công việc nhân viên phần mềm 76
Mô tả công việc nhân viên phần cứng 76
Mô tả công việc nhân viên quản trị mạng 76
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!