Mô tả công việc phòng IT

Tổng lượt tải: 297

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng IT trong doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trưởng phòng IT 75
Mô tả công việc nhân viên phần mềm 74
Mô tả công việc nhân viên phần cứng 74
Mô tả công việc nhân viên quản trị mạng 74
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!