Mô tả công việc phòng IT

Tổng lượt tải: 289

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng IT trong doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trưởng phòng IT 73
Mô tả công việc nhân viên phần mềm 72
Mô tả công việc nhân viên phần cứng 72
Mô tả công việc nhân viên quản trị mạng 72
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!