Mô tả công việc xưởng sản xuất

Tổng lượt tải: 477

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc xưởng sản xuất như: Quản đốc phân xưởng; Tổ trưởng tổ sản xuất; Nhân viên KCS; Công nhân sản xuất; Thợ chính; Thợ phụ; v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc quản đốc phân xưởng 193
Mô tả công việc tổ trưởng sản xuất 109
Mô tả công việc công nhân sản xuất 83
Mô tả công việc thợ phụ 92
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!