Mô tả công việc xưởng sản xuất

Tổng lượt tải: 473

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc xưởng sản xuất như: Quản đốc phân xưởng; Tổ trưởng tổ sản xuất; Nhân viên KCS; Công nhân sản xuất; Thợ chính; Thợ phụ; v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc quản đốc phân xưởng 192
Mô tả công việc tổ trưởng sản xuất 108
Mô tả công việc công nhân sản xuất 82
Mô tả công việc thợ phụ 91
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!