Mô tả công việc phòng tiếp thị

Tổng lượt tải: 614

Mô tả công việc phòng tiếp thị cung cấp đầy đủ bảng mô tả công việc các vị trị trong phòng tiếp thị của doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc trưởng phòng tiếp thị 76
Mô tả công việc nhân viên biên tập website 77
Mô tả công việc nhân viên chắm sóc khách hàng 79
Mô tả công việc nhân viên khuyến mại 77
Mô tả công việc nhân viên nghiên cứu thị trường 76
Mô tả công việc nhân viên phát triển thị trường 77
Mô tả công việc nhân viên thiết kế đồ họa 76
Mô tả công việc nhân viên trưng bày sản phẩm 76
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!