Mô tả công việc phòng tiếp thị

Tổng lượt tải: 597

Mô tả công việc phòng tiếp thị cung cấp đầy đủ bảng mô tả công việc các vị trị trong phòng tiếp thị của doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc trưởng phòng tiếp thị 74
Mô tả công việc nhân viên biên tập website 75
Mô tả công việc nhân viên chắm sóc khách hàng 76
Mô tả công việc nhân viên khuyến mại 75
Mô tả công việc nhân viên nghiên cứu thị trường 74
Mô tả công việc nhân viên phát triển thị trường 75
Mô tả công việc nhân viên thiết kế đồ họa 74
Mô tả công việc nhân viên trưng bày sản phẩm 74
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!