Mô tả công việc phòng thiết kế

Tổng lượt tải: 439

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng thiết kế trong doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế 88
Mô tả công việc phó phòng thiết kế 89
Mô tả công việc nhân viên tính giá 88
Mô tả công việc nhân viên định mức sản phẩm 87
Mô tả công việc nhân viên sản xuất mẫu 87
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!