Mô tả công việc phòng thiết kế

Tổng lượt tải: 433

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng thiết kế trong doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế 86
Mô tả công việc phó phòng thiết kế 88
Mô tả công việc nhân viên tính giá 87
Mô tả công việc nhân viên định mức sản phẩm 86
Mô tả công việc nhân viên sản xuất mẫu 86
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!