Mô tả công việc phòng R&D

Tổng lượt tải: 543

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng R&D trong doanh nghiệp

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Trưởng phòng R&D 109
Mô tả công việc nhân viên công nghệ 109
Mô tả công việc nhân viên Marketing 109
Mô tả công việc nhân viên phân tích mẫu 108
Mô tả công việc nhân viên thiết kế 108
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!