Mô tả công việc phòng nhân sự

Tổng lượt tải: 1.005

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng nhân sự như: Trưởng phòng nhân sự; Chuyên viên nhân sự; Nhân viên hành chính; Nhân viên lễ tân; Nhân viên bảo trì; Chuyên viên tiền lao động tiền lương; Chuyên viên tuyển dụng; Chuyên viên đào tạo; v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc trưởng phòng nhân sự 248
Mô tả công việc chuyên viên nhân sự 259
Mô tả công việc nhân viên hành chính 310
Mô tả công việc nhân viên bảo trì thiết bị 118
Mô tả công việc nhân viên bảo vệ 70
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!