Mô tả công việc phòng Marketing

Tổng lượt tải: 298

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng Marketing trong như: Nhân viên marketing; Quản lý truyền thông; Quản lý thương hiệu; Nhân viên thiết kế; Nhân viên PR; Nhân viên quảng cáo; Nhân viên sự kiện; PR; PG.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc nhân viên marketing 223
Mô tả công việc nhân viên truyền thông 37
Mô tả công việc nhân viên quản lý thương hiệu 38
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!