Mô tả công việc phòng kỹ thuật

Tổng lượt tải: 378

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kỹ thuật như: Trưởng phòng kỹ thuật; nhân viên kỹ thuật; nhân viên cơ điện; nhân viên hàn; nhân viên IT; Nhân viên bảo trì; Nhân viên chế tạo mẫu; Nhân viên thiết kế; v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc trưởng phòng kỹ thuật 126
Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật 126
Mô tả công việc nhân viên làm mẫu 126
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!