Mô tả công việc phòng kinh doanh

Tổng lượt tải: 1.477

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kinh doanh như: Giám đốc kinh doanh; Trưởng phòng kinh doanh; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên bán hàng siêu thị; Nhân viên bán hàng đại lý; Trưởng kênh siêu thị, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc của Giám đốc bán hàng 102
Mô tả công việc trưởng kênh đại lý 68
Mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý 79
Mô tả công việc trưởng kênh bán hàng siêu thị 55
Mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng siêu thị 84
Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị 97
Mô tả công việc trưởng kênh bán lẻ 101
Mô tả công việc của cửa hàng trưởng 92
Mô tả công việc nhân viên bán hàng 203
Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh 13
Mô tả công việc nhân viên kinh doanh 304
Mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng 279
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!