Mô tả công việc phòng kinh doanh

Tổng lượt tải: 1.489

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kinh doanh như: Giám đốc kinh doanh; Trưởng phòng kinh doanh; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên bán hàng siêu thị; Nhân viên bán hàng đại lý; Trưởng kênh siêu thị, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc của Giám đốc bán hàng 103
Mô tả công việc trưởng kênh đại lý 69
Mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý 80
Mô tả công việc trưởng kênh bán hàng siêu thị 56
Mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng siêu thị 85
Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị 98
Mô tả công việc trưởng kênh bán lẻ 102
Mô tả công việc của cửa hàng trưởng 93
Mô tả công việc nhân viên bán hàng 204
Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh 14
Mô tả công việc nhân viên kinh doanh 305
Mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng 280
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!