Mô tả công việc phòng kinh doanh

Tổng lượt tải: 1.501

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kinh doanh như: Giám đốc kinh doanh; Trưởng phòng kinh doanh; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên bán hàng siêu thị; Nhân viên bán hàng đại lý; Trưởng kênh siêu thị, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc của Giám đốc bán hàng 104
Mô tả công việc trưởng kênh đại lý 70
Mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý 81
Mô tả công việc trưởng kênh bán hàng siêu thị 57
Mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng siêu thị 86
Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị 99
Mô tả công việc trưởng kênh bán lẻ 103
Mô tả công việc của cửa hàng trưởng 94
Mô tả công việc nhân viên bán hàng 205
Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh 15
Mô tả công việc nhân viên kinh doanh 306
Mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng 281
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!