Mô tả công việc phòng kế toán

Tổng lượt tải: 1.579

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kế toán DNNVV như: Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp; Kế toán công nợ; Kế toán kho; Kế toán thanh toán; Kế toán nhà máy; Thủ quỹ; Kế toán thuế; Kế toán ngân hàng; Kế toán nội bộ, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Giám đốc tài chính 59
Mô tả công việc Kế toán trưởng 348
Mô tả công việc Kế toán tổng hợp 204
Mô tả công việc Kế toán công nợ 206
Mô tả công việc Kế toán ngân hàng 92
Mô tả công việc Kế toán hàng hóa 105
Mô tả công việc Kế toán kho 203
Mô tả công việc Kế toán XDCB và TSCĐ 58
Mô tả công việc Kế toán thuế 304
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!