Mô tả công việc phòng kế toán

Tổng lượt tải: 1.588

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kế toán DNNVV như: Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp; Kế toán công nợ; Kế toán kho; Kế toán thanh toán; Kế toán nhà máy; Thủ quỹ; Kế toán thuế; Kế toán ngân hàng; Kế toán nội bộ, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Giám đốc tài chính 60
Mô tả công việc Kế toán trưởng 349
Mô tả công việc Kế toán tổng hợp 205
Mô tả công việc Kế toán công nợ 207
Mô tả công việc Kế toán ngân hàng 93
Mô tả công việc Kế toán hàng hóa 106
Mô tả công việc Kế toán kho 204
Mô tả công việc Kế toán XDCB và TSCĐ 59
Mô tả công việc Kế toán thuế 305
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!