Mô tả công việc phòng kế toán

Tổng lượt tải: 1.570

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng kế toán DNNVV như: Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp; Kế toán công nợ; Kế toán kho; Kế toán thanh toán; Kế toán nhà máy; Thủ quỹ; Kế toán thuế; Kế toán ngân hàng; Kế toán nội bộ, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Giám đốc tài chính 58
Mô tả công việc Kế toán trưởng 347
Mô tả công việc Kế toán tổng hợp 203
Mô tả công việc Kế toán công nợ 205
Mô tả công việc Kế toán ngân hàng 91
Mô tả công việc Kế toán hàng hóa 104
Mô tả công việc Kế toán kho 202
Mô tả công việc Kế toán XDCB và TSCĐ 57
Mô tả công việc Kế toán thuế 303
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!