Mô tả công việc phòng cung ứng

Tổng lượt tải: 298

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng cung ứng trong như: Trưởng phòng thu mua; Nhân viên vật tư; Nhân viên thu mua; Nhân viên vận chuyển; Nhân viên bốc dỡ; Nhân viên bốc xếp; Lái xe; Phụ xe; Chở hàng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc trưởng phòng cung ứng 68
Mô tả công việc nhân viên vật tư 213
Mô tả công việc nhân viên giao nhận 17
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!