Mô tả công việc phòng cung ứng

Tổng lượt tải: 304

Bộ tài liệu có đầy đủ bảng mô tả công việc phòng cung ứng trong như: Trưởng phòng thu mua; Nhân viên vật tư; Nhân viên thu mua; Nhân viên vận chuyển; Nhân viên bốc dỡ; Nhân viên bốc xếp; Lái xe; Phụ xe; Chở hàng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc trưởng phòng cung ứng 70
Mô tả công việc nhân viên vật tư 215
Mô tả công việc nhân viên giao nhận 19
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!