Mô hình phân tích SWOT

Tổng lượt tải: 70

Mô hình phân tích SWOT (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô hình SWOT và hướng dẫn thực hiện 10
Hiểu về SWOT và cách áp dụng 10
Hoạch định chiến lược hiệu quả với SWOT 10
Chiến lược phát triển 2024 và kế hoạch sản xuất 5 năm 10
Phân tích SWOT ngành thép 10
Tình huống phân tích Pest-SWOT 10
Tình huống phân tích Pest-SWOT - bản đồ chiến lược 10
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!