Mô hình phân tích SWOT

Tổng lượt tải: 63

Mô hình phân tích SWOT (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô hình SWOT và hướng dẫn thực hiện 9
Hiểu về SWOT và cách áp dụng 9
Hoạch định chiến lược hiệu quả với SWOT 9
Chiến lược phát triển 2024 và kế hoạch sản xuất 5 năm 9
Phân tích SWOT ngành thép 9
Tình huống phân tích Pest-SWOT 9
Tình huống phân tích Pest-SWOT - bản đồ chiến lược 9
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!