Mô hình phân tích Pest

Tổng lượt tải: 49

Mô hình phân tích Pest (Bộ tài liều do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu mô hình Pest 10
Phân tích môi trường doanh nghiệp 10
Phân tích môi trường vi mô 10
Quy trình xác định bối cảnh 10
Phân tích ngành bia 9
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!