Mô hình phân tích Pest

Tổng lượt tải: 44

Mô hình phân tích Pest (Bộ tài liều do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu mô hình Pest 9
Phân tích môi trường doanh nghiệp 9
Phân tích môi trường vi mô 9
Quy trình xác định bối cảnh 9
Phân tích ngành bia 8
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!