Mô hình Ansoff

Tổng lượt tải: 27

Mô hình Ansoff (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Ansoff và cách áp dụng 9
Lựa chọn còn đường tăng trưởng với Ma trận chiến lược Ansoff 9
Ví dụ áp dụng Ansoff 9
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!