Mô hình 7S của McKinsey & Company

Tổng lượt tải: 87

Mô hình 7S của McKinsey & Company (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu về mô hình 7S 11
McKinsey 7S 11
Mô hình 7S McKinsey 12
Ma trận mô hình 7S 12
7S và cách vận dụng 11
Ứng dụng 7S trong nghiên cứu 10
Ví dụ 7S 10
Sách phương pháp McKinsey 10
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!