Mô hình 7S của McKinsey & Company

Tổng lượt tải: 72

Mô hình 7S của McKinsey & Company (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu về mô hình 7S 9
McKinsey 7S 9
Mô hình 7S McKinsey 9
Ma trận mô hình 7S 9
7S và cách vận dụng 9
Ứng dụng 7S trong nghiên cứu 9
Ví dụ 7S 9
Sách phương pháp McKinsey 9
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!