Mẫu hợp đồng

Tổng lượt tải: 2.166

Bộ tài liệu có các mẫu hợp đồng để doanh nghiệp tham khảo như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê chuyên gia, hợp đồng dịch thuật, hợp đồng thuê cộng tác viên, biên bản thanh lý hợp đồng, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Hợp đồng lao động 121
Hợp đồng giao khoán 130
Hợp đồng cộng tác viên 30
Hợp đồng cộng tác viên trợ giúp pháp luận 39
Hợp đồng dịch thuật 18
Hợp đồng thuê chuyên gia 62
Hợp đồng thuê khảo sát thông tin 18
Hợp đồng thuê thiết kế 30
Thanh lý hợp đồng 31
Thông báo gia hạn hợp đồng 18
Mẫu bìa hợp đồng tư vấn thiết kế 62
Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế 65
Mẫu hợp đồng thi công ép cọc 62
Mẫu hợp đồng thi công phần thô 63
Mẫu phụ lục vật liệu 62
Hợp đồng thời vụ (1) 40
Hợp đồng thời vụ (2) 40
Hợp đồng thuê chuyên gia 63
Hợp đồng du lịch 61
Hợp đồng chuyển giao công nghệ 61
Hợp đồng chuyển nhượng vốn 62
Hợp đồng dịch vụ đào tạo 40
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo 53
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 29
Hợp đồng in văn hóa phẩm 25
Hợp đồng liên doanh 51
Hợp đồng mua bán hàng hóa 62
Hợp đồng mượn tài sản 52
Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi 62
Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 23
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa 73
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất 40
Hợp đồng cho vay tiền 22
Hợp đồng chuyển giao công nghệ 19
Hợp đồng đại diện 42
Hợp đồng đại lý 41
Hợp đồng gia công đặt hàng 58
Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chúng cư 29
Hợp đồng gửi hàng và kho bãi 50
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 17
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền 29
Hợp đồng lắp ráp thiết bị 18
Hợp đồng liên doanh 18
Hợp đồng môi giới thương mại 84
Hợp đồng ký gửi hàng hóa 29
Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý 23
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa 16
Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 23
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!