Mẫu biểu quy định quản lý

Tổng lượt tải: 2.632

Bộ tài liệu gồm đầy đủ các mẫu biểu quy định quản lý trong một doanh nghiệp như: Quy định lấy hóa đơn, sử dụng điện, sử dụng điện thoại, lưu giữ tài liệu, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài sản, quản lý thông tin,  v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định văn hóa doanh nghiệp 112
Quy định lấy hóa đơn của công ty cung cấp dịch vụ đào tạo 27
Quy định quản lý điện thoại 66
Quy định chấm vân tay phòng bảo hành 27
Quy định lưu giữ hồ sơ tài liệu 113
Quy định thẩm quyền ký văn bản chứng từ 111
Quy định sử dụng điện 67
Quy định báo cáo nội bộ 68
Quy định lề lối làm việc 67
Quy định phòng gian bảo mật 68
Quy định quản lý thông tin 68
Quy định quản lý và sử dụng điện năng 68
Quy định ra vào cổng 69
Quy định sử dụng điện thoại tại công ty 67
Quy định sử dụng máy fax 66
Quy định sử dụng máy photo 67
Quy định sử dụng máy vi tính, mạng Internet 68
Quy định sử dụng xe trong công ty 68
Quy định về canteen 67
Quy địn an toàn sức khỏe 68
Cam kết khi vào nhà máy 66
Chính sách tuyển dụng 24
Quy định bảo mật thông tin 67
Quy định bổ nhiệm, điều chuyển, giáng chức, bãi nhiệm 67
Quy định công tác phí và thanh toán phí 70
Quy định đánh giá nhân viên 68
Quy định điều chuyển CBCNV không là CBQL 67
Quy định điều tra khai báo tài nạn lao động 67
Quy định kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S 68
Quy định nội quy họp 67
Quy định quản lý tài sản 67
Quy định quản lý và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân 66
Quy định quản lý văn phòng phẩm 67
Quy định quản trị viên tập sự 66
Quy định tiếp nhậ các thông tin góp ý 66
Quy định tổ chức chúc mừng sinh nhật CBCNV và khách hàng 66
Quy định ứng cử, tiến cử, thi tuyển cán bộ 67
Quy định về chế độ hỗ trợ khi chuyển công tác 67
Quy định hội nhập môi trường làm việc 67
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!