Mẫu biểu quy định quản lý

Tổng lượt tải: 2.580

Bộ tài liệu gồm đầy đủ các mẫu biểu quy định quản lý trong một doanh nghiệp như: Quy định lấy hóa đơn, sử dụng điện, sử dụng điện thoại, lưu giữ tài liệu, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài sản, quản lý thông tin,  v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định văn hóa doanh nghiệp 111
Quy định lấy hóa đơn của công ty cung cấp dịch vụ đào tạo 26
Quy định quản lý điện thoại 65
Quy định chấm vân tay phòng bảo hành 25
Quy định lưu giữ hồ sơ tài liệu 112
Quy định thẩm quyền ký văn bản chứng từ 110
Quy định sử dụng điện 66
Quy định báo cáo nội bộ 67
Quy định lề lối làm việc 66
Quy định phòng gian bảo mật 67
Quy định quản lý thông tin 67
Quy định quản lý và sử dụng điện năng 66
Quy định ra vào cổng 66
Quy định sử dụng điện thoại tại công ty 65
Quy định sử dụng máy fax 65
Quy định sử dụng máy photo 66
Quy định sử dụng máy vi tính, mạng Internet 67
Quy định sử dụng xe trong công ty 67
Quy định về canteen 66
Quy địn an toàn sức khỏe 66
Cam kết khi vào nhà máy 65
Chính sách tuyển dụng 22
Quy định bảo mật thông tin 66
Quy định bổ nhiệm, điều chuyển, giáng chức, bãi nhiệm 66
Quy định công tác phí và thanh toán phí 66
Quy định đánh giá nhân viên 67
Quy định điều chuyển CBCNV không là CBQL 66
Quy định điều tra khai báo tài nạn lao động 66
Quy định kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S 66
Quy định nội quy họp 66
Quy định quản lý tài sản 65
Quy định quản lý và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân 65
Quy định quản lý văn phòng phẩm 65
Quy định quản trị viên tập sự 65
Quy định tiếp nhậ các thông tin góp ý 65
Quy định tổ chức chúc mừng sinh nhật CBCNV và khách hàng 65
Quy định ứng cử, tiến cử, thi tuyển cán bộ 66
Quy định về chế độ hỗ trợ khi chuyển công tác 66
Quy định hội nhập môi trường làm việc 66
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!