Mẫu biểu dùng trong đào tạo

Tổng lượt tải: 98

Mẫu biểu dùng trong đào tạo

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mẫu kế hoạch đào tạo 19
Mẫu đăng ký tham gia đào tạo 16
Mẫu thời gian cam kết làm việc sau đào tạo 16
Mẫu đơn xin nghỉ học 15
Mẫu báo cáo khóa học 16
Mẫu phiếu đánh giá khóa học 16
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!