Mẫu biểu cấp phát văn phòng phẩm

Tổng lượt tải: 263

Bộ tài liệu gôm các mẫu biểu cấp phát văn phòng phẩm, giấy đề nghị văn phòng phẩm, cấp phát văn phòng phẩm đột xuất, thẻ kho, theo dõi cấp phát văn phòng phẩm, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giấy đề nghị văn phòng phẩm tháng 73
Giấy đề nghị văn phòng phẩm đột xuất 62
Thẻ kho văn phòng phẩm 63
Sổ theo dõi cấp phát văn phòng phẩm 65
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!