Mẫu báo cáo – kế hoạch

Tổng lượt tải: 437

Bộ tài liệu cung cấp rất nhiều mẫu báo cáo kế hoạch của các phòng ban như: Phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng vật tư, phòng kế toán, phòng marketing, phòng quản trị, v.v….

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Báo cáo phụ trách nhân sự (Tuần) 28
Báo cáo phụ trách nhân sự (Tháng/Quý) 28
Báo cáo tuyển dụng (Ngày) 28
Báo cáo tuyển dụng nhân sự (Tuần) 28
Báo cáo tuyển dụng (Tháng/Quý) 28
Báo cáo đào tạo (Ngày) 31
Báo cáo đào tạo (Tuần) 30
Báo cáo quản lý hồ sơ (ngày) 29
Báo cáo quản lý hồ sơ (Tuần) 29
Báo cáo quản lý hồ sơ (Tháng/Quý) 31
Báo cáo chế độ chính sách (Ngày) 28
Báo cáo chế độ chính sách (Tuần) 28
Báo cáo chế độ chính sách (Tháng/Quý) 29
Kế hoạch đào tạo (Tháng) 31
Kế hoạch đào tạo (Quý/năm) 31
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!