Luật quản lý thuế và xử lý vi phạm

Tổng lượt tải: 1.383

Bộ tài liệu gồm có các văn bản liên quan đến luật quản lý thuế và xử lý vi phạm như: Luật quản lý thuế, nghị định số 126/2020/ND-CP ngày 19.10.2020 áp dụng từ 05.12.2020 chi tiết luật quản lý thuế, nghị định số 125/2020/ND-CP quy định xử phạt vi phạm về thuế và hóa đơn, thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Luật quản lý thuế 2019 60
Nghị định số 126/2020/ND-CP ngày 19.10.2020 áp dụng từ 05.12.2020 chi tiết luật quản lý thuế 60
Nghị định số 125/2020/ND-CP xử phạt vi phạm về thuế và hóa đơn 60
Thông tư số 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế 60
Văn bản hướng dẫn kê khai thuế GTGT và xây dựng cho nhà máy cho TCT ban hành 60
Thông tư số 40/2021/TT-BTC về thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh 82
Quyết định số 22/2020/QD-TTg về miễn giảm tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng COVID 107
Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BCT hướng dẫn luật thương mại về xúc tiến thương mại 71
Nghị định số 41/2020/ND-CP về gia hạn nộp thuế và thuê đất 71
Nghị định số 44/2021/ND-CP về ghi nhận chi phí được trừ đối với khoản ủng hộ dịch COVID 128
Nghị định số 114/2020/ND-CP về giảm thuế TNDN năm 2020 115
Nghị định số 132/2020/ND-CP về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 62
Công văn số 271/TCT-TTKT hướng dẫn những điểm mới về NĐ 132 về giao dịch liên kết 38
Công văn số 1534/BTC-CST về ưu đãi thuế với điện năng lượng mặt trời 93
Công văn số 2589/TCT-CS về bán tài sản đảm bảo tiền vay của tổ chức 129
Công văn số 74990/CT-TTHT về khoản vay mượn tạm thời không lãi suất do CTHN ban hành 82
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 105
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!