Kỹ năng thay đổi bản thân

Tổng lượt tải: 609

Bộ tài liệu gồm có các slides như: Nguyên tắc 5N, tháp nhu cầu Maslow, nghệ thuật sống, sống có mục đích, kỹ năng thay đổi bản thân, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nguyên tắc 5N 70
Tháp nhu cầu Maslow 77
Nghệ thuật sống 77
Tư duy tích cực 77
Tư duy thành công 77
Tuy duy hạnh phúc 77
Tuy duy thay đổi 77
Tuy duy sống có mục đích 77
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!