Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 715

Bộ tài liệu gồm nhiều slide về các nội dung như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, khái niệm ra quyết định, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư duy, sơ đồ xương cá, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Phần giới thiệu 55
Khái niệm vấn đề 55
Quy trình giải quyết vấn đề 55
Khởi tạo ý tưởng 55
Phương pháp metaplan 55
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 55
Sáu chiếu mũ tư duy 55
Sơ đồ xương cá 55
Khái niệm quyết định 55
Quy trình ra quyết định 55
Ra quyết định tập thể 55
Khôi phục quần thể 55
Tổng kết 55
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!