KPI tài chính

Tổng lượt tải: 874

KPI tài chính bao gồm một số tiếu chí đánh giá hiệu quả về tài chính như: KPI thanh toán, KPI nguồn vốn, KPI lợi nhuận, KPI đầu tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI chỉ số thanh toán 219
KPI chỉ số quản lý nguồn vốn 219
KPI chỉ số lợi nhuận 218
KPI chỉ số đầu tư 218
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!