KPI nhân sự

Tổng lượt tải: 2.402

KPI nhân sự gồm các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý nhân sự như: KPI tiền lương, KPI đào tạo, KPI tuyển dụng, KPI an toàn lao động, KPI đánh giá công việc, KPI giờ làm việc, KPI lòng trung thành, KPI nguồn nhân lực, KPI cải tiến, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KIP tiền lương 220
KPI tuyển dụng 218
KPI an toàn lao động 219
KPI hoạt động đào tạo 218
KPI đánh giá công việc 218
KPI giờ làm việc 218
KPI lòng trung thành 218
KPI năng suất nguồn nhân lực 218
KPI hoạt động cải tiến 218
KPI đánh giá nguồn nhân lực 218
KPI trưởng phòng hành chính 219
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!