KPI marketing

Tổng lượt tải: 873

KPI marketing gồm các tiêu chí đánh giá hiệu quả mareting trong của doanh nghiệp như: KPI quảng cáo, KPI hoạt động PR, KPI promotion, KPI internet marketing, KPI promotion girl, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI quảng cáo 219
KPI promotion 218
KPI public relation 218
KPI internet marketing 218
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!