KPI kinh doanh

Tổng lượt tải: 1.964

KPI kinh doanh gồm các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh như: KPI chỉ số tiếp xúc qua điện thoại, KPI của nhân viên sale, KPI cửa hàng siêu thị, KPI chăm sóc khách hàng, KPI khách hàng trung thành, KPI sự phàn nàn của khách hàng, KPI thị phần, KPI đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng, KPI đánh giá khách hàng, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI chỉ số tiếp xúc qua điện thoại 218
KPI nhân viên sale 220
KPI cửa hàng siêu thị 218
KPI chăm sóc khách hàng 218
KPI khách hàng trung thành 218
KPI sự phàn nàn của khách hàng 218
KPI thị phần 218
KPI đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng 218
KPI đánh giá khách hàng 218
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!