KPI cung ứng

Tổng lượt tải: 653

KPI cung ứng gồm các tiêu chí đánh giá như: KPI vận chuyển, KPI giao hàng, KPI cung ứng khác

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI vận chuyển 218
KPI giao hàng 218
KPI cung ứng khác 217
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!