KPI công ty sản xuất

Tổng lượt tải: 3.441

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản, biểu mẫu, bảng tiêu chí KPI trong một doanh nghiệp sản xuất.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI đội môi trường 229
KPI nhà máy 231
KPI phòng bảo vệ 229
KPI phòng công nghệ thông tin 229
KPI phòng đầu tư phát triển dự án 231
KPI phòng hành chính quản trị 230
KPI phòng kế hoạch kỹ thuật 229
KPI phòng kinh doanh 230
KPI phòng kiểm soát chất lượng 230
KPI phòng nguyên liệu 229
KPI phòng nhân sự 229
KPI phòng quản lý kho 228
KPI phòng tài chính kế toán 230
KPI tổ tự động hóa 228
KPI văn phòng hội đồng quản trị 229
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!