KPI chất lượng

Tổng lượt tải: 1.088

KPI chất lượng gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ như: KPI sản phẩm lỗi, KPI quản lý nguyên vật liệu, KPI quản lý đơn hàng, KPI năng suất lao động, KPI bảo trì máy móc thiết bị, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI sản phẩm lỗi 218
KPI quản lý nguyên vật liệu 218
KPI quản lý đơn hàng 217
KPI năng suất 218
KPI bảo trì 217
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!