KPI các phòng ban bộ phận

Tổng lượt tải: 3.681

Bộ tài liệu gồm các mẫu biểu KPI các phòng ban bộ phận trong doanh nghiêp, bộ tài liệu giúp doanh nghiệp có thêm tư liệu nghiên cứu để tự xây dựng hệ thống KPIs cho doanh nghiệp mình.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
KPI nhà máy 238
KPI đội môi trường 239
KPI phòng bảo vệ 239
KPI phòng công nghệ thông tin 240
KPI phòng đầu tư và phát triển dự án 239
KPI phòng hành chính quản trị 240
KPI phòng kế hoạch kỹ thuật 241
KPI phòng kinh doanh 240
KPI phòng kiểm soát chất lượng và môi trường 239
KPI phòng nguyên liệu 328
KPI phòng nhân sự 240
KPI bộ phận quản lý kho 239
KPI phòng tài chính kế toán 239
KPI tổ tự động hóa 239
KPI văn phòng hội đồng quản trị 241
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!