Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực kỹ thuật

Tổng lượt tải: 1.154

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực kỹ thuật như: Marketing, phát triển kinh doanh, quản trị khách hàng, quản lý nhà cung cấp, nhân sự, hành chính, quản lý chất lượng, quan hệ công chúng, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mareting 106
Phát triển kinh doanh 104
Quản trị khách hàng 104
Quản lý nhà cung cấp 105
Nhân sự 105
Hành chính 104
Tài chính 108
Quản lý chất lượng 106
Quan hệ công chúng 104
Quản lý thông tin 104
Sữa chữa bảo hành máy tính 104
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!