Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực kỹ thuật

Tổng lượt tải: 1.162

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực kỹ thuật như: Marketing, phát triển kinh doanh, quản trị khách hàng, quản lý nhà cung cấp, nhân sự, hành chính, quản lý chất lượng, quan hệ công chúng, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mareting 107
Phát triển kinh doanh 105
Quản trị khách hàng 105
Quản lý nhà cung cấp 106
Nhân sự 106
Hành chính 105
Tài chính 109
Quản lý chất lượng 106
Quan hệ công chúng 104
Quản lý thông tin 104
Sữa chữa bảo hành máy tính 105
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!