Hướng dẫn xây dựng KPI

Tổng lượt tải: 1.238

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn xây dựng KPI trong doanh nghiệp như: Quy trình xây dựng KPIs, biểu mẫu xây dựng KPIs, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Hướng dẫn xây dựng KPI 310
Slides hướng dẫn xây dựng biểu mẫu KPI 310
Quy trình xây dựng biểu mẫu KPI 309
Video hướng dẫn xây dựng KPI 309
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!