Hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P

Tổng lượt tải: 10.019

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P. Hệ thống lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương thức trả lương truyền thống mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng như quá chú trọng vào bằng cấp, mặc định cấp quản lý sẽ được chi trả nhiều còn nhân viên có mức lương thấp, nhân viên mới không nhận được chế độ đãi ngộ tốt…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 1 340
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 2 336
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 1 332
Ví dụ hướng dẫn xây dựng lương 3P 335
Bảng lương 3P 335
Các bước thiết kế lương 3P 335
Chính sách trả lương theo 3P 335
Phương pháp thiết kế bảng lương 334
Quy chế lương 3P 334
Tài liệu đào tạo lương và đánh giá hiệu suất 335
Thực hành xây dựng KPI theo mô hình BSC 333
Thang điểm đán giá giá trị công việc 335
Quy trình trả lương theo phương pháp 3P 334
Mẫu định biên nhân sự 333
Từ điển năng lực tổng hợp 335
Bảng tính 337
Phiếu đánh giá vị trí công việc 333
Tiêu chí đánh giá vị trí công việc phần 1 335
Bảng điểm năng lực, lương năng lực 335
Phiếu đánh giá năng lực 334
Xây dựng tiêu chuẩn năng lực 333
Kế hoạch đánh giá thành tích 333
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá thành tích năng lực 333
Phiếu đánh giá thành tích năng lực 332
Mẫu biểu xây dựng mục tiêu cá nhân 333
Mẫu báo cáo thực hiện mục tiêu công ty 332
Mẫu báo cáo thực hiện mục tiêu phòng 332
Muẫ mục tiêu báo cáo tuần 332
Mẫu xây dựng mục tiêu công ty 332
Mẫu xây dựng mục tiêu phòng ban 332
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!