Hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P

Tổng lượt tải: 10.049

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P. Hệ thống lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương thức trả lương truyền thống mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng như quá chú trọng vào bằng cấp, mặc định cấp quản lý sẽ được chi trả nhiều còn nhân viên có mức lương thấp, nhân viên mới không nhận được chế độ đãi ngộ tốt…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 1 341
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 2 337
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 1 333
Ví dụ hướng dẫn xây dựng lương 3P 336
Bảng lương 3P 336
Các bước thiết kế lương 3P 336
Chính sách trả lương theo 3P 336
Phương pháp thiết kế bảng lương 335
Quy chế lương 3P 335
Tài liệu đào tạo lương và đánh giá hiệu suất 336
Thực hành xây dựng KPI theo mô hình BSC 334
Thang điểm đán giá giá trị công việc 336
Quy trình trả lương theo phương pháp 3P 335
Mẫu định biên nhân sự 334
Từ điển năng lực tổng hợp 336
Bảng tính 338
Phiếu đánh giá vị trí công việc 334
Tiêu chí đánh giá vị trí công việc phần 1 336
Bảng điểm năng lực, lương năng lực 336
Phiếu đánh giá năng lực 335
Xây dựng tiêu chuẩn năng lực 334
Kế hoạch đánh giá thành tích 334
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá thành tích năng lực 334
Phiếu đánh giá thành tích năng lực 333
Mẫu biểu xây dựng mục tiêu cá nhân 334
Mẫu báo cáo thực hiện mục tiêu công ty 333
Mẫu báo cáo thực hiện mục tiêu phòng 333
Muẫ mục tiêu báo cáo tuần 333
Mẫu xây dựng mục tiêu công ty 333
Mẫu xây dựng mục tiêu phòng ban 333
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!