Hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P

Tổng lượt tải: 10.088

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P. Hệ thống lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương thức trả lương truyền thống mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng như quá chú trọng vào bằng cấp, mặc định cấp quản lý sẽ được chi trả nhiều còn nhân viên có mức lương thấp, nhân viên mới không nhận được chế độ đãi ngộ tốt…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 1 342
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 2 338
Hướng dẫn triển khai lương 3P phần 1 334
Ví dụ hướng dẫn xây dựng lương 3P 337
Bảng lương 3P 339
Các bước thiết kế lương 3P 338
Chính sách trả lương theo 3P 337
Phương pháp thiết kế bảng lương 337
Quy chế lương 3P 338
Tài liệu đào tạo lương và đánh giá hiệu suất 337
Thực hành xây dựng KPI theo mô hình BSC 335
Thang điểm đán giá giá trị công việc 337
Quy trình trả lương theo phương pháp 3P 336
Mẫu định biên nhân sự 335
Từ điển năng lực tổng hợp 337
Bảng tính 340
Phiếu đánh giá vị trí công việc 336
Tiêu chí đánh giá vị trí công việc phần 1 337
Bảng điểm năng lực, lương năng lực 337
Phiếu đánh giá năng lực 336
Xây dựng tiêu chuẩn năng lực 336
Kế hoạch đánh giá thành tích 335
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá thành tích năng lực 334
Phiếu đánh giá thành tích năng lực 334
Mẫu biểu xây dựng mục tiêu cá nhân 335
Mẫu báo cáo thực hiện mục tiêu công ty 334
Mẫu báo cáo thực hiện mục tiêu phòng 334
Muẫ mục tiêu báo cáo tuần 334
Mẫu xây dựng mục tiêu công ty 335
Mẫu xây dựng mục tiêu phòng ban 334
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!