Hướng dẫn xây dựng bản đồ học tập

Tổng lượt tải: 140

Hướng dẫn xây dựng bản đồ học tập (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Bản đồ học tập chung 22
Quyết định ban hành bản đồ học tập chung 18
Training Paths for Back Office _ Call Centre 19
Catalog đào tạo 20
Bản đồ đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa 21
Bản đồ học tập khối Doanh nghiệp lớn 21
Hỏi đáp về bản đồ học tập 19
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!