Hướng dẫn xây dựng bản đồ học tập

Tổng lượt tải: 133

Hướng dẫn xây dựng bản đồ học tập (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Bản đồ học tập chung 21
Quyết định ban hành bản đồ học tập chung 17
Training Paths for Back Office _ Call Centre 18
Catalog đào tạo 19
Bản đồ đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa 20
Bản đồ học tập khối Doanh nghiệp lớn 20
Hỏi đáp về bản đồ học tập 18
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!