Hướng dẫn xây dựng bản đồ học tập

Tổng lượt tải: 148

Hướng dẫn xây dựng bản đồ học tập (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Bản đồ học tập chung 23
Quyết định ban hành bản đồ học tập chung 19
Training Paths for Back Office _ Call Centre 20
Catalog đào tạo 22
Bản đồ đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa 22
Bản đồ học tập khối Doanh nghiệp lớn 22
Hỏi đáp về bản đồ học tập 20
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!