Hệ thống đề thi – phỏng vấn tuyển dụng

Tổng lượt tải: 2.058

Bộ tài liệu bao gồm hệ thống đề thi – phỏng vấn tuyển dụng ở các vị trí như: CEO, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên IT, nhan viên hành chính, nhân viên lễ tân, thủ kho, kế toán tổng hợp, v.v….

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Bài kiểm tra mức độ phù hợp với nghề 86
Bài kiểm tra tổ chất lãnh đạo 154
Bài kiểm tra vị trí nhân viên đối ngoại 26
Bài kiểm tra vị trí nhân viên nhân sự 41
Phỏng vấn nhân viên nhân sự 63
Phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng 31
Bài kiểm tra nhân viên tuyển dụng 18
Bài thi vị trí nhân sự 53
Đề thi nhân viên lao động tiền lương 74
Bài thi vị trí nhân sự - ngân hàng 35
Phỏng vấn vị trí thực tập nhân sự 63
Phỏng vấn vị trí nhân viên Marketing 44
Bài kiểm tra nhân viên bán hàng và marketing 85
Phỏng vấn vị trí nhân viên Marketing 95
Phỏng vấn vị trí giám đốc Marketing 18
Bài trắc nghiệm nhân viên Marketing 47
Đánh giá nhân viên Marketing 33
Phỏng vấn hội đồng vị trí quản lý bán hàng 61
Phỏng vấn vị trí nhân viên bán hàng 108
Phỏng vấn vị trí quản lý bán hàng 108
Phỏng vấn vị trí bán hàng 85
Phỏng vấn vị trí Phó phòng kinh doanh 74
Phỏng vấn vị trí quản lý kho và sản sản suất 96
Phỏng vấn vị trí quản lý website 12
Bài kiểm tra vị trí IT 24
Phỏng vấn vị trí nhân viên tập sự 11
Bài kiểm tra vị trí nhân viên tư vấn kinh doanh 85
Bài kiểm tra vị trí Giám đốc điều hành - CEO 107
Phỏng vấn vị trí thư ký điều hành 63
Phỏng vấn vị trí hành chính 98
Phỏng vấn vị trí kiểm toán 13
Phỏng vấn vị trí lễ tân khách sạn 28
Phỏng vấn vị trí kế toán tổng hợp 74
Bài kiểm tra khả năng word và excel 18
Bài kiểm tra word và excel 2 18
Bài kiểm tra word và excel 3 9
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!