Hệ thống bảng mô tả công việc của nhà máy sản xuất

Tổng lượt tải: 2.161

Hệ thống bảng mô tả công việc của nhà máy sản xuất sẽ cung cấp đầy đủ các bảng mô tả công việc của các vị trí việc làm trong một nhà máy sản suất.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Phó giám đốc sản xuất 220
Mô tả công việc phó giám đốc thiết bị 219
Mô tả công việc nhân viên lái xe con 62
Mô tả công việc nhân viên bảo trì theo ca 83
Mô tả công việc nhân viên bảo trì hành chính 83
Mô tả công việc nhân viên điều khiển 83
Mô tả công việc nhân viên vận hành lò 70
Mô tả công việc công nhân sản xuất 127
Mô tả công việc công nhân vận chuyển 39
Mô tả công việc nhân viên an toàn lao động 61
Mô tả công việc nhân viên điều độ sản xuất 139
Mô tả công việc nhân viên đóng gói bốc xếp 104
Mô tả công việc nhân viên kiểm tra KCS 152
Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật làm theo ca 59
Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật 94
Mô tả công việc nhân viên tạp vụ 94
Mô tả công việc nhân viên thí nghiệm 83
Mô tả công việc nhân viên thống kê và kiểm đếm sản phẩm 64
Mô tả công việc tổ trưởng tổ sản xuất 163
Mô tả công việc ca trưởng ca sản xuất 162
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!