Hệ thống bảng mô tả công việc của nhà máy sản xuất

Tổng lượt tải: 2.188

Hệ thống bảng mô tả công việc của nhà máy sản xuất sẽ cung cấp đầy đủ các bảng mô tả công việc của các vị trí việc làm trong một nhà máy sản suất.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mô tả công việc Phó giám đốc sản xuất 222
Mô tả công việc phó giám đốc thiết bị 220
Mô tả công việc nhân viên lái xe con 63
Mô tả công việc nhân viên bảo trì theo ca 84
Mô tả công việc nhân viên bảo trì hành chính 84
Mô tả công việc nhân viên điều khiển 84
Mô tả công việc nhân viên vận hành lò 71
Mô tả công việc công nhân sản xuất 129
Mô tả công việc công nhân vận chuyển 40
Mô tả công việc nhân viên an toàn lao động 62
Mô tả công việc nhân viên điều độ sản xuất 140
Mô tả công việc nhân viên đóng gói bốc xếp 105
Mô tả công việc nhân viên kiểm tra KCS 153
Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật làm theo ca 61
Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật 96
Mô tả công việc nhân viên tạp vụ 95
Mô tả công việc nhân viên thí nghiệm 84
Mô tả công việc nhân viên thống kê và kiểm đếm sản phẩm 66
Mô tả công việc tổ trưởng tổ sản xuất 165
Mô tả công việc ca trưởng ca sản xuất 164
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!