Đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ OKRs – Template OKRs

Tổng lượt tải: 74

Đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ OKRs – Template OKRs là bộ mẫu biểu hướng dẫn cách xây dựng công cụ đo lường OKRs

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Mẫu biểu OKRs các phòng ban (1) 24
Mẫu biểu OKRs các phòng ban (2) 24
Mẫu báo cáo OKRs 26
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!